Greece

Over 2 olympiads, Greece has sent 12 participants in 3 teams.

Ljubljana 2012

Team Greece

 • Vasileios Ragkousis
 • Ariadni Tegopoulou
 • Anastasia Maria Zavitsanou
 • Elisavet Kynigopoulou

Beijing 2014

Team Greece 1

 • Artemis Panagopoulou
 • Andreas Papadakis
 • Miltiadis Kitsios
 • Vasileios Oikonomou

Team Greece 2

 • Ioannis Kalogiannis
 • Alexandros Thomas Zymnis
 • Emmanouil Garofalakis
 • Nicholas Marcos Rapidis