Kazakhstan

Over 4 olympiads, Kazakhstan has sent 32 participants in 8 teams.

Blagoevgrad 2015

Team Kazakhstan 1

 • Alyona Kim
 • Zhadyra Doskaliyeva
 • Azamat Abdygaliyev
 • Diana Murzagaliyeva

Team Kazakhstan 2

 • Lyudmila Rvanova
 • Aidyn Ubingazhibov
 • Alexandra Pogrebnaya
 • Darya Kisseleva

Mysore 2016

Team Kazakhstan 1

 • Alexandra Latysheva
 • Anastassiya Shabalina
 • Mikhail Dyomin
 • Nailya Zhursunova

Team Kazakhstan 2

 • Anel Dautova
 • Dina Russakova
 • Islambek Tanabay
 • Mikhail Shashkov

Dublin 2017

Team Kazakhstan 1

 • Alexandra Pogrebnaya
 • Dmitriy Shimchuk
 • Dulat Aldazharov
 • Islambek Tanabay

Team Kazakhstan 2

 • Anastassiya Khokhlacheva
 • Anel Dautova
 • Madi Absadykov
 • Yekaterina Turlo

Prague 2018

Team Kazakhstan 1

 • Madi Absadykov
 • Aksultan Aitkozhin
 • Dana Ospanova
 • Anastassiya Pukha

Team Kazakhstan 2

 • Samat Sayakov
 • Roman Vergilessov
 • Karina Yambulatova
 • Yerdos Zhanpeissov