Kazakhstan

Over 2 olympiads, Kazakhstan has sent 16 participants in 4 teams.

Blagoevgrad 2015

Team Kazakhstan 2

 • Lyudmila Rvanova
 • Aidyn Ubingazhibov
 • Alexandra Pogrebnaya
 • Darya Kisseleva

Team Kazakhstan 1

 • Alyona Kim
 • Zhadyra Doskaliyeva
 • Azamat Abdygaliyev
 • Diana Murzagaliyeva

Mysore 2016

Team Kazakhstan 1

 • Alexandra Latysheva
 • Anastassiya Shabalina
 • Mikhail Dyomin
 • Nailya Zhursunova

Team Kazakhstan 2

 • Anel Dautova
 • Dina Russakova
 • Islambek Tanabay
 • Mikhail Shashkov